Bảng giá ruột nệm bông ép giá rẻ chất lượng sản xuất tại xưởng TP.HCM

Bảng giá ruột nệm bông ép tháng 6/2018

Bảng giá ruột nệm bông ép giá rẻ (độ dày 3cm)

Áp dụng tại Hồ Chí Minh: 

 • Kích thước 1m8 x 2m0 x 3cm
 • Kích thước 1m6 x 2m0 x 3cm
 • Kích thước 1m4 x 2m0 x 3cm
 • Kích thước 1m2 x 2m0 x 3cm
 • Kích thước 1m0 x 2m0 x 3cm

Giá nguyên liệu, có thể thay đổi theo từng thời điểm ,

 •  Vui lòng liên hệ : 0989 761 786 (Hiệp) để được báo giá tốt nhất

Bảng giá ruột nệm bông ép giá rẻ (độ dày 5cm)

Áp dụng tại Hồ Chí Minh: 

 • Kích thước 1m8 x 2m0 x 5cm
 • Kích thước 1m6 x 2m0 x 5cm
 • Kích thước 1m4 x 2m0 x 5cm
 • Kích thước 1m2 x 2m0 x 5cm
 • Kích thước 1m0 x 2m0 x 5cm

Giá nguyên liệu, có thể thay đổi theo từng thời điểm ,

 •  Vui lòng liên hệ : 0989 761 786 (Hiệp) để được báo giá tốt nhất

Bảng giá ruột nệm bông ép giá rẻ  (độ dày 9cm)

Áp dụng tại Hồ Chí Minh: 

 • Kích thước 1m8 x 2m0 x 9cm
 • Kích thước 1m6 x 2m0 x 9cm
 • Kích thước 1m4 x 2m0 x 9cm
 • Kích thước 1m2 x 2m0 x 9cm
 • Kích thước 1m0 x 2m0 x 9cm

Giá nguyên liệu, có thể thay đổi theo từng thời điểm ,

 •  Vui lòng liên hệ : 0989 761 786 (Hiệp) để được báo giá tốt nhất

Bảng giá ruột nệm bông ép giá rẻ (độ dày 14cm)

Áp dụng tại Hồ Chí Minh: 

 • Kích thước 1m8 x 2m0 x 14cm
 • Kích thước 1m6 x 2m0 x 14cm
 • Kích thước 1m4 x 2m0 x 14cm
 • Kích thước 1m2 x 2m0 x 14cm
 • Kích thước 1m0 x 2m0 x 14cm

Giá nguyên liệu, có thể thay đổi theo từng thời điểm ,

 •  Vui lòng liên hệ : 0989 761 786 (Hiệp) để được báo giá tốt nhất

 • Ruột nệm bông ép trên thị trường hiện nay có độ dày tối đa 14cm
 • Ruột bông gòn giá rẻ thường có thời gian sử dụng thấp trung bình khoảng 1-3 năm
 • Tất cả nguyên liệu, ruột nệm của chúng tôi cung cấp là sản phẩm nguyên sinh, an toàn cho sức khỏe
Gọi ngay